Disclaimer & Privacyverklaring

Disclaimer &
Privacyverklaring

 • Met deze disclaimer wordt verstaan:
 • De eigenaar: de eigenaar van de website; gebruik(en): alle denkbare handelingen.
 • U: de gebruiker (bezoeker) van de website.
 • De content: alle in de website aanwezige inhoud.
 • Het bovenstaande is van toepassing op alle pagina’s van BeMaginary , BeYogafull en Jouwbirthprepcoach die u thans bekijkt. Door de pagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Privacyverklaring:

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

BeMaginary, BeYogafull en Jouwbirthprepcoach verwerkt op kleine schaal privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

BeMaginary, BeYogafull en Jouwbirthprepcoach vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door BeMaginary, BeYogafull en Jouwbirthprepcoach dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt BeMaginary, BeYogafull en Jouwbirthprepcoach zich aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat BeMaginary, BeYogafull en Jouwbirthprepcoach:

 • Duidelijk vermeldt voor welke doeleinden BeMaginary, BeYogafull en Jouwbirthprepcoach persoonsgegevens verwerkt. Dat doet BeMaginary, BeYogafull en Jouwbirthprepcoach via deze privacyverklaring.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (betalingen, bellen of appen om een afspraak te plannen of te wijzigen, het opmaken van facturen, het versturen van bevestigingsmails, afspraken, nieuwsbrieven, aankondigingen, felicitaties, condoleances, vragen beantwoorden en andere communicaties per E-mail, what’s app en post etc.).
 • BeMaginary, BeYogafull en Jouwbirthprepcoach gebruikt o.a. MailChimp als automatiseringsplatform (versturen van nieuwsbrieven/mailings). De door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.
 • U eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer BeMaginary, BeYogafull en Jouwbirthprepcoach daar wettelijk toe verplicht is;
 • Wanneer BeMaginary, BeYogafull en Jouwbirthprepcoach uw gegevens deelt, afspraken maakt met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van BeMaginary, BeYogafull en Jouwbirthprepcoach persoonsgegevens verwerken.
 • Uw gegevens worden na uw uitschrijving 7 jaar lang bewaard (bewaarregel voor de belastingdienst).
 • Uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

BeMaginary, BeYogafull en Jouwbirthprepcoach gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein testbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BeMaginary, BeYogafull en Jouwbirthprepcoach gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld Cookie Google Analytics.: Analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn: 2 jaar.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met BeMaginary, BeYogafull en Jouwbirthprepcoach wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

E-mail: be@bemaginary.nl

Telefoon: 06-44060186

Testimonials

Scroll naar boven